Skip to main content

Hoe zorgt KPN ervoor dat je onbezorgd kan internetten, televisiekijken en bellen?

Om jou als klant de beste internet-, televisie- of belervaring te bieden investeert KPN doorlopend in zijn netwerk. Wij bouwen ons breedband netwerk volgens internationale standaarden.

Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn tevens vier uitzonderingen benoemd. Zo mag er bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt, mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. Ook mag een internet aanbieder onder voorwaarden ongevraagde communicatie en ander kwaadaardig internetverkeer blokkeren. Tenslotte mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang worden belemmerd.

In het vervolg van dit stuk legt KPN je graag uit in hoeverre en waarom het gebruikmaakt van de genoemde uitzonderingsmogelijkheden en wat je daar als eindgebruiker van merkt.

netneutraliteit beveiliging

Maatregelen om filevorming te beperken in het netwerk

Indien er een onverwacht hoge piek in het gebruik optreedt die afwijkt van de trend (bijvoorbeeld bij de onverwachte aankondiging van de troonswisseling), kan het voorkomen dat er (lokaal) congestie, filevorming in het internetverkeer, optreedt. Ook bij een verstoring in het netwerk kan er congestie optreden. Om de kwaliteit van bellen en televisie zo veel mogelijk te garanderen, passen we hierop “Quality of Service” (QoS) toe. Dit betekent dat de diensten bellen en televisie voorrang krijgen boven het internetverkeer. Congestie in het netwerk heeft daarom in de meeste gevallen geen invloed op de kwaliteit van bellen en televisie. Je kunt in dat geval wel een tragere internetverbinding ervaren. Binnen het internetverkeer maken we echter geen onderscheid in verkeersstromen. Als er congestie optreedt, dan ondervindt iedereen dezelfde vertraging en zijn alle internetdiensten (bijv. browsen, e-mailen, streaming video) op dezelfde manier vertraagd. Net als bij filevorming op de weg.

 

De invloed van televisie op de internetsnelheid

In ons netwerk deel je je aansluiting tussen je huis en de wijkcentrale niet met andere klanten. We zetten de maximaal beschikbare bandbreedte op je aansluiting in om het verkeer van alle diensten te transporteren. De maximale internetsnelheid wordt beperkt door je contract of de maximaal beschikbare bandbreedte op je aansluiting. Ook op deze aansluiting heeft verkeer voor bellen en televisie voorrang op het internetverkeer (“Quality of Servcie”). Als de maximaal beschikbare bandbreedte is bereikt, kan het betekenen dat bellen of televisiekijken ten koste gaat van de internetsnelheid. Het gaat hierbij om het ontvangen van tv-signalen. Ook als het televisietoestel niet aan staat, maar de tv-ontvanger wel, wordt het tv-signaal verstuurd naar de tv-ontvanger en kan dit ten koste gaan van de internetsnelheid. Dit hangt af van de beschikbare bandbreedte op de verbinding, de maximale snelheid van je internet pakket en hoeveel tv-signalen verstuurd worden. Zonder dit “Quality of Service”-mechanisme kan bellen en televisie merkbaar in kwaliteit verslechteren wanneer er tegelijkertijd een grote download plaatsvindt.

 

Maatregelen om capaciteit te waarborgen bij KPN wifi

Vanwege de schaarste aan IP-adressen en om de capaciteit van internettoegang zo goed mogelijk te laten zijn, past KPN voor internettoegang via KPN WiFi “Carrier Grade NAT” toe.

 

Maatregelen om capaciteit te waarborgen

Indien er een hoge piek in het internetverkeer optreedt, kan het voorkomen dat er congestie optreedt. Ook bij een storing in (een deel van) het netwerk kan het voorkomen dat er minder capaciteit beschikbaar is en er congestie optreedt. Congestie kan verschillend worden ervaren, naast het gebruikers verkeer (data en spraak) is er ook signalering nodig. Dit is benodigd om een verbinding tot stand te brengen en zal volgens de standaard waar nodig voorgaan om communicatie mogelijk te maken op de stromen van spraak en data. Binnen het internetverkeer wordt door KPN echter geen onderscheid gemaakt in verkeersstromen.

 

Vanwege de schaarste aan IPv4 adressen ontstaan door de groeiende behoefte aan mobiel internet toegang en om de capaciteit van internettoegang zo goed mogelijk te laten zijn past KPN “Carrier Grade NAT” toe op mobiele internetdiensten.

 

Jouw aansluiting tijdelijk in quarantaine plaatsen

Als er misbruik wordt geconstateerd vanaf een jouw aansluiting, veroorzaakt door bijvoorbeeld virussen, kan KPN jouw internettoegang blokkeren. KPN plaatst dan jouw internetaansluiting in quarantaine. In deze beveiligde omgeving kun je dan nog maar een beperkt aantal internet pagina’s bezoeken. Dit zijn bijvoorbeeld pagina’s die je kunnen helpen een virusbesmetting te verwijderen. Ook kun je gebruik blijven maken van internetbankieren.

 

Bekijk hieronder de totale lijst van pagina’s die je nog kunt bezoeken in quarantaine. KPN kan je helpen met het weer ongedaan maken van de blokkade. Bekijk hieronder onze adviezen.

 

Bescherming tegen een Distributed Denial-of-Service (DDoS) aanval

Als er een DDoS-aanval vanaf internet op het KPN netwerk plaatsvindt, kan KPN ingrijpen door het kwaadaardige verkeer te onderscheppen. Daarbij kijkt KPN naar patronen om kwaadaardig verkeer van legitiem verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren. Hiermee beschermt KPN zijn netwerk en verminderen we het risico op grootschalige dienstonderbreking voor alle klanten.

 

Veilig internetten met DNSSEC

Bij KPN gebruiken we standaard DNSSEC om jou veiliger te laten internetten. DNSSEC zorgt ervoor dat als je een website URL intypt, je op de juiste pagina terechtkomt. Zo voorkomen we dat je wordt doorgestuurd naar een vervalsing, phishing of criminele website.

Alles over DNSSEC

 

Naleving wettelijke verplichtingen

Tot slot zorgt KPN voor de uitvoering van wettelijke maatregelen. KPN zal toegang tot bepaalde sites nooit blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel KPN daartoe dwingt. Zo waren in het verleden de websites en de IP-adressen die gebruikt werden door ThePirateBay geblokkeerd op last van een rechterlijke uitspraak.