Skip to main content

Jouw privacy, vinden wij belangrijk...

Over Youfone
Youfone is opgericht in 2008 door Valentijn Rensing en met de Rotterdamse werkmentaliteit groot gemaakt. Van oorsprong is onze organisatie constant op zoek naar het alternatief van onhandige en complexe productmarktcombinaties. Eenvoud, gemak, privacy en keuzevrijheid staat centraal bij Youfone. Wij zijn altijd op zoek naar de beste oplossingen die wij voor de beste prijs kunnen aanbieden, zodat het leven van onze gebruikers efficiënter en doeltreffender wordt. Daar hoort ook een uitstekende service bij. Wij willen verwachtingen overtreffen. Onderaan het privacybeleid vind je onze contact gegevens terug.

Onze belofte:

 • Youfone is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Medewerkers van Youfone houden zich daarom aan haar strenge interne ethiek beleid en gedragsregels.
 • Youfone is zorgvuldig met jouw gegevens. Je mag er op rekenen dat je gegevens bij Youfone veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Youfone kijkt niet naar de inhoud van communicatie via het KPN netwerk. Youfone monitort geen gesprekken, kijkt niet naar de inhoud van je sms-berichten, e- mails of chats en houden niet bij welke websites je bezoekt.
 • Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.

 
Welke klantgegevens heeft Youfone? 

 • Voor -en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Abonnementsvormen
 • IP-Adres
 • Rekeningnummer
 • Klantcontacten
 • Het aantal door gebelde minuten of SMS berichten (bij vaste of mobiele telefonie)
 • De hoeveelheid door jou verbruikte internetdata (bij mobiel internet)
 • De soorten en aantallen van de door jou gekochte pakketten

 
Welke verbruiksgegevens heeft Youfone?

 • Het soort en type toestel dat je gebruikt, zoals een computer, laptop, tablet, vaste telefoon, mobiele telefoon of televisie;
 • IP-adres van je apparaat dat kan verbinden met internet;
 • SIM-kaartnummer en het daarin opgenomen IMSI-nummer;
 • Identificatienummer van je telefoon (IMEI-nummer) van je mobiele telefoon;
 • Locatie gegevens;

 
Beveiliging 
Youfone draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de bestanden waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze wordt zeker gesteld dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Privacy by design, privacy by default is ons streven.
 
Waar worden je gegevens voor gebruikt: De aanvraag van de overeenkomst 
Allereerst verwerkt Youfone je persoonsgegevens voor de overeenkomst. De gegevens worden geregistreerd die je hebt ingevuld op het aanvraagformulier, zoals je naam, adres, e-mail adres en je abonnementsvorm. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het sturen van een factuur voor de afgenomen diensten.
 
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan Youfone een creditscore uitvoeren. Onderzocht wordt – op basis van de door jou ter beschikking gestelde gegevens – wat het te verwachten kredietrisico en betaalgedrag van een potentiële klant is. 

Op het moment dat je klant wenst te worden verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR) te ’s-Gravenhage (KvK 50356356). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over jouw kredietwaardigheid. EDR gebruikt je gegevens voor onderzoek naar jouw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.
 
De uitkomst van de creditscore moet worden gezien als een advies, dat onderdeel uitmaakt van ons besluit om jou (al dan niet onder voorwaarden) als klant te accepteren. Let wel, je hebt altijd het recht op een handmatige beoordeling van de creditscore die in eerste instantie automatisch wordt uitgevoerd. En je kan hiertegen altijd bezwaar maken. Voor vragen over ons besluit kun je bij ons bij via support@youfone.nl.
 
Waar worden je gegevens voor gebruikt: De uitvoering van de overeenkomst 
Youfone verwerkt jouw gegevens voor de uitvoering van de door jouw gevraagde diensten; van het opzetten van een telefoongesprek of een (mobiele) internetsessie tot het afleveren van een sms of mms bericht. Om te kunnen bellen en internetten verwerkt Youfone daarom je telefoonnummer, het IMEI-nummer, je locatie, maar ook het nummer van de persoon die jij wilt bereiken. Wij delen deze gegevens met een zorgvuldig geselecteerde groep partners van Youfone.
 
Youfone verwerkt gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst om:

 • De dienstverlening technisch mogelijk te maken;
 • Het beheer van de relatie tussen Youfone en aan haar klanten;
 • Het facturatieproces;
 • Netwerkmanagement;
 • Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering.

 
Je Klantgegevens en Verbruiksgegevens worden door enkele van onze onderaannemers onder de voorwaarden, die de wet stelt door middel van een model contract, verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) met het doel: IT-ondersteuning en ondersteuning bij het verlenen van klantenservice.
 
Waar worden je gegevens voor gebruikt: Marketing of verkoopdoeleinden
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, gebruikt Youfone je klantgegevens voor eigen marktonderzoek, marketing of verkoopdoeleinden. Daarnaast kan Youfone je op basis van je Verbruiksgegevens adviseren over mijn aanbod, en wat het beste bij jou past. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of per post plaatsvinden. Voormalig klanten kunnen door tot 2 jaar na beëindiging van het contract nog worden benaderd met een aanbod om weer klant te worden. Voor marktonderzoek en marketing activiteiten kan Youfone gebruik van derde partijen. De data blijft eigendom van Youfone en wordt alleen voor doeleinden van Youfone verwerkt. Als klant heb je het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te verbieden.
 
Youfone kan voor derde partijen gegevens van een groep klanten verzamelen voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, mobiliteitsanalyses, kijkcijfers of statistieken. De gegevens die Youfone aan een derde partij verstrekt zijn geanonimiseerd. Dat betekent dat deze gegevens niet te herleiden zijn naar jouw persoonsgegevens.

 

Delen van gegevens met KPN
Youfone is onderdeel van KPN. Omdat veel klanten meerdere producten of diensten van KPN gebruiken, combineren we onze gegevens met de gegevens van KPN, zodat we je goed van dienst kunnen zijn. Ook kunnen er voordelen aan verbonden zijn als je naast je Youfone aansluiting andere producten of diensten bij KPN afneemt. In onderstaand voorbeeld leggen we uit hoe dat zit.

 

Youfone Compleet
Wordt op jouw huisadres één of meerdere Youfone Sim Only-abonnementen en vast internet  van KPN afgenomen? Dan kom je in aanmerking voor Youfone Compleet-voordelen. Ook als de abonnementen van Youfone en KPN op meerdere namen staan kan je deze voordelen benutten. Om te bekijken of jouw huishouden in aanmerking komt voor Youfone Compleet combineren wij de gegevens over de op jouw adres afgenomen diensten. Wij doen dit uitsluitend als alle op dát adres wonende contracten hiermee akkoord zijn. Je mobiele nummer en gegevens over je gebruik worden door ons niet aan je huisgenoten verstrekt.

Wil je niet dat je gegevens worden gedeeld of gecombineerd voor marketing doeleinden? Dan kan jij je via de nieuwsbrief uitschrijven. Je kan je keuze op ieder moment aanpassen. Heb jij je al uitgeschreven voor marketing doeleinden? Dan worden je gegevens ook niet voor marketing doeleinden gebruikt.

Ook kan je hiervoor contact met ons opnemen. Hoe? Dat staat in dit privacy statement onder “Contact”. Vermeld in je email duidelijk tegen welk type gebruik van gegevens je bezwaar maakt. Je kan namelijk bezwaar indienen tegen het gebruik van je persoons- of gebruiksgegevens voor marketingdoeleinden. We reageren binnen 4 weken op je verzoek.

 

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij met KPN delen en uitleg waarom we dat doen.

Type GegevensDoel
PersoonsgegevensMarketing
Persoons- en gebruiksgegevensLeveren van onze dienst


 
Waar worden je gegevens voor gebruikt: Training van medewerkers 
De gesprekken naar de klantenservice van Youfone worden mogelijk opgenomen voor training en coaching doeleindes. Op deze manier kan Youfone de service en de kwaliteit waarborgen en optimaliseren voor al haar klanten. Gesprekken kunnen op verzoek worden verwijderd. Kijk onderaan dit Privacy Statement hoe je Youfone kan bereiken om de wijzigingen door te geven Van het gesprek worden aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen en klantcontact via bijvoorbeeld e-mail worden bewaard om een optimaal servicelevel te kunnen bieden.
 
Waar worden je gegevens voor gebruikt: Wettelijke verplichtingen van Youfone aan bevoegde overheidsinstanties 
Youfone geeft standaard je nummer door aan de opgeroepen Aansluiting. Wil je niet dat je telefoonnummer zichtbaar wordt bij anderen, kan dit per gesprek instellen via de telefoon. Conform een wettelijke verplichting wordt bij het bellen naar het alarmnummer 112 je telefoonnummer altijd meegezonden, ook als je Nummerweergave hebt laten blokkeren. 
Bij telefonisch overlast kan Youfone maatregelen nemen. Onder telefonisch overlast wordt verstaan hinderlijke of kwaadwillige oproepen. Indien je telefonische overlast ondervindt, stuur dan een e-mail naar support@youfone.nl en geef het volgende aan:

a)  Je naam, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens;
b)  Het nummer waarop de oproepen betrekking hebben;
c)  Een beschrijving van de aard en de ernst van de last als gevolg van de hinderlijke of kwaadwillige oproepen;
d)  Een indicatie van de data en tijdstippen van de desbetreffende telefoontjes.
Indien de identiteit van de beller bij Youfone bekend is, zal Youfone aan die persoon (schriftelijk) laten weten dat jij dit als overlast ervaart en diegene dringend verzoeken hiermee te stoppen.

In bepaalde gevallen en onder zeer strikte wettelijke voorwaarden wordt Youfone verplicht om mee te werken aan een bevel tot het verstrekken van persoonsgegevens aan de bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheidsinstantie.

Hoe lang bewaart Youfone jouw gegevens?
Je Klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 30 maanden nadat je overeenkomst met Youfone is geëindigd. Dit met het doel om jouw vragen of verzoeken achteraf te beantwoorden en om je een aanbieding te kunnen doen van onze diensten. 

 • Je Verbruiksgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 12 maanden.
 • Je betaalgedrag aan Youfone bewaren we gedurende 10 jaar.
 • Je contracten, facturen en verbruiksoverzichten worden tot uiterlijk 10 jaar.

 
Recht op inzage in je persoonsgegevens.
Als klant van Youfone heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Het verzoek is kosteloos, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Youfone probeert jouw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, uiterlijk binnen 4 weken tijd.  

 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
 • Recht op inzage van je persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Recht op overdracht van je persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens.
   

Contactgegevens
Probeer jij Youfone te bereiken voor vragen of opmerkingen over haar privacybeleid? Dan kan je Youfone mailen op het e-mailadres privacy@youfone.nl, via een ticket in de My Youfone omgeving of per e-mail naar support@youfone.nl. Je kunt eventuele klachten over persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is mogelijk via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
Uiteraard is het ook mogelijk telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 09.00 - 18.00 uur via het 1200 nummer (gratis voor Sim Only klanten) of via 088-222 9222. Per post is Youfone te bereiken op het volgende adres: 

Youfone Nederland BV
T.a.v. Privacy
Postbus 23441
3001 KK Rotterdam
 
De bedrijfsgegevens van Youfone zijn als volgt: 
Youfone Nederland B.V. 
Weena 505
3013AL Rotterdam
 
K.v.K. 50946846
BTW-nr: NL823012591B01
 
Aangepast op 31-05-2024

 • EU
  Sim Only geldig in EU
 • nummerbehoud
  Gratis nummerbehoud
 • kpn netwerk
  Betrouwbaar KPN-netwerk
 • klantenservice
  Gratis klantenservice
 • bedenktijd
  14 dagen bedenktijd