Internet & TV

De AVG privacywet is van kracht

27 September 2018

Op 25 mei is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht gegaan. Daar is veel over te doen geweest, vooral onder mensen die zich veel met technologie en privacy bezighouden. Dat zorgt wel voor vragen bij ons, de gewone internetters. Want waar dient die wet nu eigenlijk voor? En wat verandert er?

Wat is de privacywet nu eigenlijk?
De privacywet is een wet waarin duidelijk wordt welke actie bedrijven en organisaties moeten ondernemen om de privacy van hun gebruikers te beschermen. Zo moeten ze bijvoorbeeld duidelijk maken waar ze persoonsgegevens voor gebruikers, waarom ze die verzamelen en hoelang de data wordt bewaard.

Als een bedrijf of een organisatie de regels aan zijn laars lapt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingrijpen en torenhoge boetes uitdelen. Vanaf 26 mei is de AP ook open voor klachten. Schendt een bedrijf of organisatie jouw privacy? Dan kun je daar terecht.

Waarom een privacywet
Waarom is een privacywet nu eigenlijk nodig? Een nieuwe wet is nodig omdat de oude wet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) sterk verouderd was. Internet was toen de wet werd bedacht nog niet zo groot. Nu is handel in data echt iets waar je flink aan kunt verdienen.

De privacywet is een erg strenge wet die in heel Europa wordt uitgevoerd. Zo moet datahandel en misbruik van persoonsgegevens voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan het incident met Facebook, waarmee de Amerikaanse presidentsverkiezingen konden worden beïnvloed. Met zo’n wet kan dat geen tweede keer gebeuren.

Wat is er veranderd?
De wet is er nu, maar wat is er nu eigenlijk veranderd? Je hebt er een hoop rechten bij gekregen.

Zo mag je nu informatie opvragen over welke gegevens van jou bij een organisatie bekend zijn. Dat mag helemaal niets kosten. We noemen dit het ‘recht op inzage’.

Daarnaast kun je organisaties nu vragen alle persoonlijke gegevens die van jou bekend zijn te verwijderen. Dat noemen we het ‘recht op vergetelheid’.

Wil je dat jouw data bij iemand anders terecht komt? Dat kan. Dat noemen we het ‘recht op dataportabiliteit’. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, want dit beschermt je privacy juist niet, zou je denken. Toch is dit nuttig, want je kunt hiermee je informatie laten doorgeven aan bijvoorbeeld een nieuwe provider. Of als je wilt dat Apple Music jouw muziekvoorkeuren weet, in plaats van Spotify.

De voordelen van zo’n wet
De rechten die erbij komen zijn de grote voordelen van de wet. Niet alleen op papier heeft de wet voordelen, maar ook in de praktijk. Stel je voor dat je bent afgekeurd bij een sollicitatie, maar alleen een geautomatiseerd mailtje hebt gekregen. Met een inzageverzoek kun je nagaan of dat besluit automatisch genomen is.

Als dat het geval is, kun je eisen dat het besluit nog een keer door een echt persoon moet worden genomen. Je hebt dan ook recht op rectificatie en aanvulling, beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens.

Ik heb een bedrijf, en nu?
Als je een bedrijf hebt, zou je al aan de slag moeten zijn met de nieuwe regels. Elk bedrijf moet namelijk uit kunnen leggen waarom er persoonsgegevens verzameld worden, waar deze voor gebruikt worden en hoelang ze bewaard worden.

Een voorbeeld: je stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar klanten en potentiële klanten. Hun e-mailadressen heb je vergaard door een aantal jaren een bestand bij te houden. Dat mag nu niet meer. Je moet aan iedereen toestemming vragen. Dus moet iedereen zich opnieuw melden bij de nieuwsbrief.

Het kan ook zijn dat je een zogenaamde ‘Data Protection Officer’ (DPO) moet aanstellen. Dat is iemand die bij je komt werken om toe te zien op de naleving van alle privacyregels. Sommige bedrijven moeten verplicht zo’n DPO aannemen. Denk maar eens aan overheidsinstanties, publieke organisaties en andere organisaties die op grote schaal persoonsgegevens verwerken. Een advertentiebedrijf of een marketingbureau, bijvoorbeeld.

Kritiek
Natuurlijk is er ook kritiek op de wet. Veel mensen vinden de wet nog te vaak en vinden dat er onnodig gedreigd wordt met hoge boetes. Daarnaast verdwijnen er diensten, omdat ze vanwege de nieuwe regels niet meer kunnen bestaan. Ook zou het voor oneerlijke concurrentie zorgen, omdat alleen grote bedrijven met veel geld aan de regels zouden kunnen voldoen. Dat zorgt voor een nog grotere macht van grote bedrijven.

Als je meer wilt weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kun je er meer over lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.