Skip to main content

Winactie voorwaarden

 

De actieperiode kan per winactie verschillen. De actieperiode wordt bij de prijsvraag gecommuniceerd. Deze periode kan door de organisator tussentijds, zonder opgaaf van redenen, worden gewijzigd.
 
Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn of toestemming hebben van een ouder/ voogd om deel te nemen aan de prijsvraag.
 
Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze actie.
 
De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer. Op dit bestand is het privacy beleid van Youfone van toepassing. 

Prijzen & Trekking
De winnaars zullen door middel van een trekking worden uitgekozen uit alle personen die een goede inzending hebben verzonden.
 
De winnaars worden uiterlijk binnen 2 weken (14 dagen) na afloop van de prijsvraag via e-mail op de hoogte gesteld. Overige deelnemers ontvangen geen bericht.
 
Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Youfone gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
 
Youfone is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie en/of geen prijs uit te keren indien een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd.

Overige informatie
Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.
 
Deze specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Youfone is niet aansprakelijk voor fouten in verband met (de tekst van) de actie(website).

Heeft u vragen over de winactie? Stuur dan een e-mail naar support@youfone.nl. 

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en de actie is het Nederlands recht van toepassing.

 • Sim Only geldig in EU
  Sim Only geldig in EU
 • Gratis nummerbehoud
  Gratis nummerbehoud
 • Betrouwbaar netwerk
  Betrouwbaar netwerk
 • Gratis klantenservice
  Gratis klantenservice
 • 14 dagen bedenktijd
  14 dagen bedenktijd